MFA|EDA 2017 Thesis Exhibition: On View -- Yijie Zhu

Tuesday, March 28, 2017 (All day)

MFA|EDA 2017 Thesis Exhibition: On View at Fredric Jameson Gallery -- Yijie Zhu

Location: 

Friedl - Fredric Jameson Gallery